معایب چند همسری

شهید مطهری درباره مسئله چند همسری پنج موضوع محدودیت، عدالت، حرمسراها، شرایط و امكانات دیگر و مرد امروز و تعداد زوجات را ...ادامه مطلب

اصول تربیت اسلامی

تعلیم‌وتربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسی‌ترین جنبه زندگی است به‌گونه‌ای که هرگونه، اعوجاج و انحراف در آن باعث انحراف در ...ادامه مطلب

بسط تفكر اسلامى

شهیدمطهرى كه پرورده فكرى و همراه استادش علامه طباطبایى است، بسیارى از مباحث فلسفى علاّمه را در حوزه هاى اخلاق ...ادامه مطلب

نهضت حسینی الگوی بیداری اسلامی

شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت آخر ) شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت سوم ) شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت دوم ) شهید مطهری و تحلیل ماهیت نهضت حسینی ( قسمت اول )

کتاب آفرینش مبنای حقوق واقعی

«بدیهی است که یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی حقوق واقعی انسان‌ها کتاب پر ارزش آفرینش است با رجوع به صفحات و سطور این کتاب عظیم حقوق واقعی مشترک انسان‌ها و وضع حقوق زن و مرد در مقابل یکدیگر مشخص می‌گردد» (مطهری، 1378: ج19، ص157).

- «از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آن جا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن‌بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق می‌دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و یک سند طبیعی برای آن به شمار می‌آید» (همان، ص158).

با توجه به مبنای «طبیعی» حقوق اسلامی در حوزه زن و مرد اصول ذیل را در آثار استاد شهید مطهری می‌توان استخراج نمود:

اصل «غایت»

از مشاهده هماهنگی‌ها و توافق بین اجزای طبیعت و تناسب بین زن و مرد و مشاهده سیر تکاملی و جهت‌دار طبیعت معلوم می‌شود، طبیعت به نقطه و هدف معینی توجه دارد که به سوی آن رفته و یک تدبیر عام در سراسر جهان و یک اصل تنظیم کننده که حیات کلی و حقیقت هستی است؛ مبدأ این هماهنگی‌ها، توافق‌ها، تناسب‌ها و توجه به هدف و غایت است که به اصل «غایت» معروف است. اصل غایت بر محور حکیم بودن خداوند یا حکمت الهی تفسیر پذیر است و غایات به غایت فعل باری بر می‌گردد و نه غایت ذات الهی. اختلاف و تفاوت‌هایی که مجموعه جهان را به صورت تابلوی کامل و زیبا در آورده و تناسب را در خصوص زن و مرد ایجاد کرده، اختلاف‌های ذاتی است و موقعیت‌ها و پست‌هایی که در آفرینش برای موجودات معین شده بر اساس همین اختلاف‌های ذاتی است که حکمت خلقت اقتضاء کرده است؛ پس غایت‌گرایی بر محور حکمت بالغه الهیه است (ر.ک. مطهری، 1377: ج1، صص195-170). بنابراین آن چه بر طبیعت حاکم است «اصل تکامل» است که در موجودات بی‌جان به گونه‌ایی، در حیوانات به گونه دیگر و در انسان که دارای عقل و اراده‌ است، به نوعی دیگر می­باشد (همان، ج6، صص709-707). پس اصل غایت‌گرایی که بر مبنای حقوق طبیعی استوار است، یعنی:

وبلاگ مجاهد - Www.Mojahed12.MihanBlog.Com

اولاً، طبیعت دارای هدف است (هداف‌داری طبیعت) و خداوند استعدادهایی را در موجودات نهاده که آنها را به سوی غایت خاص خودشان سوق می‌دهد. ثانیاً، انسان دارای یک سلسله حقوق خاص (حقوق انسانی) است. ثالثاً راه شناخت و تشخیص این حقوق رجوع به نظام خلقت است.

اصل «وحدت‌گرایی» یا «حاکمیت»

وحدت بر عالم وجود که در یک جهان‌شناسی عمیق و جهان‌بینی دقیق حاصل شدنی است و انسان بینا و بیدار می‌یابد که جهان یک واحد تجزیه­ناپذیر است که وحدت و اندام‌وارگی بر آن حکومت می‌کند و حذف برخی از اجزاء، مستلزم حذف همه اجزاء و ابقای بعضی، عین ابقای همه اجزاء است، پس جهان تجزیه ناپذیر است و اختلاف و تفاوت‌ها حکایت از کثرت و تنوع‌ها و بر اساس حکمت و عدالت است (همان، ج1، صص192-166).

اصل «هماهنگی نظام تکوین و تشریع»

آن چه در خصوص حاکمیت اصل وحدت و اصل غایت‌گرایی بیان شد بازتابش در کتاب تشریع الهی به خوبی ظهور یافته در آیاتی چون:

«فأَقم وجهک للدین حنیفاً فطرت اللَّه الّتی فطر الناس علیها» (روم،30)؛ «ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر» (اسراء،70)؛ «إنا کلّ شی‏ء خلقناه بقدر» (قمر، 49)؛ «قل اللّه خالق کل شی‏ء» (رعد، 16)؛ «الّذی أَحسن کل شی‏ء خلقه» (سجده، 7). (1)

این آیات مُبَین رابطه غایی بین انسان و مواهب طبیعی و هماهنگی بین آنهاست تا نشان دهد که آفرینش انسان و مواهب طبیعت برای یکدیگر بوده است. به این معنا كه اصل وحدت و یكپارچگی عالم و اصل غائیت در طول اصل رابطه تسخیری انسان با مواهب طبیعی خداوند است و جهان برای انسان خلق شده است به این معنا كه اگر كسی بپرسد هستی برای چه خلق شده ؟ می گوئیم برای انسان و اگر بپرسد انسان برای چه خلق شده ؟ می گوئیم برای خدا لذا یك هماهنگی بین رابطه غایی انسان و مواهب طبیعی برقرار است كه مواهب برای انسان اند نه انسان برای آنها و انسان باید به تسخیر و استخدام آنها بپردازد تا میسر شدن و تكامل را بپیماید و غایت خلقت و طبیعت را نیز محقق نماید.

اصل «هماهنگی حق و تکلیف»

«حق و تکلیف در اسلام هم‌دوش یکدیگرند و این یعنی حقوق بهره‌ها و نمره‌هایی است که متناسب با مسابقه تکلیف و وظیفه، نصیب اشخاص می‌شود. میدان مسابقه، همان میدان وظیفه و تکلیف است. اگر اصل هم‌دوشی حق و تکلیف را در اسلام بشناسیم و این مطلب را درک کنیم که مسابقه زندگی یعنی مسابقه انجام وظیفه و تکلیف «وأَن لیس للانسان إلا ما سعى وأنّ سعیه سوْف یرى» (نجم،40-39). جایزه مسابقه هم بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعی است، لذا به بزرگ‌ترین مبنای حقوق اجتماعی اسلام پی برده‌ایم و این مبنا مانند چراغی روشن، راهنمای ما در همه مسائل خواهد بود و ما را از بسیاری از ظلمت‌ها نجات خواهد داد (ر.ک. مطهری، 1383: مجموعه آثار ج23، صص128ـ 127). پس دانسته می‌شود که حق و تکلیف دو روی یک سکّه‌اند و حق و تکلیف ملازم هم هستند و حتی از رابطه غایی انسان و مواهب طبیعی نیز می‌توان مسئولیت و تکلیف را نیز کاملاً فهم کرد و از دیدگاه شهید مطهری آن امانت الهی که بر انسان‌ها عرضه شد و پذیرفتند همان «تکلیف» است که بر اساس استعدادها و استحقاق‌ها و ظرفیت‌های بزرگ انسان تفسیر پذیر است (ر.ک. مطهری، 1383: صص128- 127؛ ج6، ص34).

استاد شهید معتقدند عدالت یعنی منظور داشتن استحقاق‌های طبیعی و واقعی و استعداد و لیاقت‌ها و مجاهدت‌های آدمیان (ر.ک. مطهری، 1378: ج16، ص436). ایمان به خداوند زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‌توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست (همان، ص445).

اصل «فطرت»

استاد شهید مطهری در حقیقت «اصالة­الفطره» در دین‌شناسی و اسلام‌شناسی را مطرح می­کنند و طرح فطرت را در آموزه‌ها و گزاره‌های قرآنی جستجو نموده و فطرت را «ام المسائل» شمرده (ر.ک. مطهری، 1378: ج2، صص347- 125)، عدم پذیرش «فطرت» را با پذیرش مسخ شدگی و با خود بیگانگی انسان بی‌معنا دانسته‌اند (همان، ج3، ص451). آنگاه از «خودآگاهی فطری» سخن به بیان آورده‌اند (همان، ج2، صص315-310). استاد شهید مطهری به مبنا و ریشه حقوق فطری و رابطه آن با حقوق طبیعی زن و مرد پرداخته است (ر.ک. مطهری، 1382: ج5، صص268-200). بحث حقوق فطری و طبیعی با جریان اصالت اجتماع و نقض‌پذیری یا عدم نقض‌پذیری آن را نیز بحث کرده‌اند و مکاتبی که در برابر حقوق فطری هستند را نیز نقل و نقد نموده‌اند و حقوق ثابت و متغیر را بر اساس حقوق فطری برای حل بسیاری از شبهات و پرسش‌ها طرح و تحلیل نموده‌اند (همان، ج3، صص278-252). چنان که قوانین فطرت را در مورد ازدواج و طلاق به تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند (ر.ک. مطهری: 1378: ج19، صص295-260).

پی نوشتها:

1- ر.ک. بقره، 29؛ الرحمن،10؛ اعراف،10؛ طه، 164؛ نمل، 53؛ غافر، 64؛ نوح، 19؛ زخرف، 13-10؛ انعام، 142-138؛ حج، 37-28؛ شوری، 11؛ ابراهیم، 33-32؛ جاثیه، 13-12

نویسنده: محمدجواد رودگر

منبع: سایت فصلنامه زناندیدگاه ها : نظرات
sling tv
یکشنبه 29 دی 1398 07:49 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)
sling tv
جمعه 27 دی 1398 01:52 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get
the hang of it!
asksylphoflight.tumblr.com sling tv
سه شنبه 17 دی 1398 05:50 ب.ظ
Wonderful site. Plenty of helpful info here. I am sending
it to some pals ans also sharing in delicious. And obviously, thank you to
your effort!
http://tinyurl.com/sling-tv-45840
سه شنبه 17 دی 1398 01:20 ب.ظ
Do you have a spam problem on this blog;
I also am a blogger, and I was wondering your
situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange methods with others, why not shoot me
an e-mail if interested.
sling tv
چهارشنبه 11 دی 1398 03:19 ب.ظ
Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thank you!
coconut oil
شنبه 30 آذر 1398 02:09 ق.ظ
Hi there, everything is going well here and ofcourse every one is sharing data, that's
genuinely good, keep up writing.
ps4 games
شنبه 23 آذر 1398 02:22 ق.ظ
Hey there! Someone in my Myspace group shared
this site with us so I came to look it over. I'm definitely enjoying
the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Superb blog and outstanding design.
quest bars cheap
شنبه 16 آذر 1398 12:18 ب.ظ
Hi there, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep up the good work!
ps4 games
شنبه 16 آذر 1398 04:30 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that
I've really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 07:13 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent site.
I stumbledupon it ;) I will come back once again since i have book
marked it. Money and freedom is the greatest
way to change, may you be rich and continue to help other people.
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 10:46 ق.ظ
I think the admin of this website is truly working hard for his website, since here every data is quality
based information.
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 01:16 ق.ظ
Hi! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established website like yours take
a large amount of work? I am brand new to running a blog but I
do write in my journal everyday. I'd like to start a blog so I will be able to
share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
Appreciate it!
ps4 games
جمعه 8 آذر 1398 07:32 ق.ظ
What's up it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is in fact good and the viewers are
in fact sharing nice thoughts.
ps4 games
جمعه 8 آذر 1398 12:57 ق.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good results. If you know of any please share. Thanks!
plenty of fish dating site
سه شنبه 5 آذر 1398 05:12 ق.ظ
If you are going for best contents like me, just pay a
quick visit this web page all the time because it
presents quality contents, thanks
with coconut oil
دوشنبه 4 آذر 1398 06:55 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on استاد. Regards
tinyurl.com
دوشنبه 4 آذر 1398 04:03 ق.ظ
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I
can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
tinyurl.com
پنجشنبه 30 آبان 1398 11:25 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Thanks a lot!
tinyurl.com
پنجشنبه 30 آبان 1398 08:28 ق.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this web site on a
regular basis, this web page is in fact nice and the users
are actually sharing nice thoughts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبلیغات متنی

نوای وبلاگ

مطهری در کلام بزرگان

بیانات امام خمینی (ره)

آثار قلم و زبان او بی استثنا آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصایح او كه از قلبی سرشار از ‏ایمان و عقیدت نشات می گرفت ، برای عارف و عامی سودمند و فرح زا است . ‏

 
بیانات امام خامنه ای مد ظله العالی

تنها كسی كه هم از لحاظ كمیت و هم از لحاظ كیفیت خوبترین فرآورده را تقدیم محیط اندیشه ‏اسلامی كرده ، آقای مطهری است .

 
بیانات آیت الله مکارم شیرازی

شهید مطهری شخصیت جامعی داشت. ایشان از نظر عقاید اسلامی، فقه، اصول و فلسفه جامعیت قابل توجه‌ای داشت و به همین دلیل آثارش در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار است.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

درباره شهید مطهری

شهید مطهری یك مبارز در راه خدا؛ یعنی یك مجاهد فی سبیل الله بود. منتها جهاد، انواعی دارد. یكی از سخت ترین جهادها این است كه در مقابله با هجوم افكار و فرهنگ های غلط و انحرافی و درك غلط جمعی از مردم، انسانی كه حق را می شناسد، بایستد و بخواهد از حق دفاع كند و با بیان، با فكر، با منطق و سلاح زبان و قلم، ذهن ها را به سمت آنچه درست است هدایت كند. این، از آن جهادهای بسیار دشوار است و شهید مطهری، این جهاد سخت را سالهای متمادی انجام داد.
امام خامنه ای مدظله العالی

طراحی اختصاصی قالب توسط مجاهد & ترجمه به فارسی توسط آراد پردازش پویا

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic